Kadın Konuk Evi / Mardin, çalışmalar başladı!

Homeless Shelter for Teens

Mardin Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Kadın Konuk Evi’için çalışmaya başladık! Bu vesileyle konu hakında daha detaylı bilgi sahibi oluyoruz.

“Konukevi” resmi tanımı şöyle: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve/veya sözlü istismara, şiddete uğrayanların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılan yatılı sosyal hizmet kuruluşu.

Türkiye’de 1991-2013 yılları arasında kadın konukevlerine başvurmuş kadınların sayısı 31.715, anneleriyle birlikte gelen çocukların sayısı ise 16.809. Konukevlerinde kalmak durumunda olan çocukların sayısı dikkat çekmektedir.

En son yayınlanan verilere göre ülkemizde toplam 3.248 kapasiteli olmak üzere, Bakanlık bünyesinde 90, yerel yönetimlerin bünyesinde 32, Sivil toplum Kuruluşu bünyesinde ise 3 kadın konukevi bulunuyor. Bu illerde kadın konukevlerine uygun bir yerin bulunamaması büyük bir sorun teşkil ediyor. İstanbul, Kadın konukevlerinin yoğunlukta olduğu şehirlerden biri.

Türkiye’de giderek artan sayıda kadın konukevi açılıyor. Son yapılan kanun düzenlemeleri ile nüfusu 100.000’i aşan yerleşim yerlerinde bu türden kadın konuk evi olması gerekiyor. Belediyeler de bu konuda faaliyetlerini arttırıyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ciddi çalışmalarıyla oldukça etkinler ve büyük katkı sağlıyorlar.

Kadın Konuk Evleri kullanıcısı ciddi bir travmatik etki altında bu merkezlere geliyor ve kapsamlı desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Destek alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Güvenlik / Danışmanlık / Yönlendirme / Psikolojik destek / Hukuki destek / Tıbbi destek / Geçici maddi yardım / İş bulma konusunda destek / Kreş / Mesleki eğitim kursu / Grup çalışmaları / Çocuklar için burs / Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler

Tüm bu ihtiyaçları karşılayacak bir mekan tasarımı üzerinde çalışıyoruz. Hiç böyle bir konu başlığımız olmasın istiyoruz bir taraftan. Ancak kadının güçlenmesi, kendisine ve çocuklarına bakabilecek hale gelmesi için gereken bu tür mekanları üreterek, çözümün bir parçası haline geliyor olmak içimizi ferahlatıyor. Aynı zamanda kadın tasarımcılar olmak, bize daha içeriden bakabilme fırsatı sunuyor.

Temel fonksiyonlar 3 ana başlık altında toplandı. İdari/Sosyal/Konaklama Alanları. Bu alanlar arazinin/topografyanın ve bölgenin geleneksel mimarisi referans alınarak bir avlu etrafında organize edildi. Böylece dışarıdan tamamen koparak içe dönen bina, kullanıcısının hissetmeye ihtiyaç duyduğu en önemli duygu olarak hemen seçilebilecek güvenlik hissini güçlendiriyor. Sosyal entegrasyonu arttırıyor. Çeşitli kotlara dağılan avlu odak mekan olarak öne çıkıyor.

Bir an önce kadına yönelik şiddetin (fiziksel/ruhsal/duygulsal/ekonomik) her yönüyle ortadan kalktığı, cinsiyetimiz nedeniyle getirdiğimiz renklerin tüm sosyal/fiziksel mekanizmalara rahatça yerleştiği bir toplumsal düzen hayal etmek güç bugün. Ancak hiç bir şey imkansız değil!

Resim1

Avlu etrafında fonksiyonlara ve topagrofyaya göre biçimlenen kütle kurgusu

Homeless Shelter for Teens

Kullanıcılarda yoğun travmatik etkiler gözleniyor.

Menü